Tel. 7333 099 | avatud 8.00-18.00 | Tasku, Turu 2, IV Korrus

Haigusleht ja hooldusleht

Töövõimetuslehe avamiseks tuleb perearstikeskusega ühendust võtta haigestumise päeval. Tagantjärele töövõimetuslehte ei väljastata, välja arvatud juhul kui Teil on olemas muu haigestumist tõendav dokument:

  • Kiirabikaart, haigla või EMO väljavõte.
 

Kui hiljem selgub, et Te töövõimetus- või hoolduslehte ei vaja, teavitage sellest oma pereõde, et ta saaks töövõimetuslehe annuleerida.